Ett medlemskap i tiden

Korpen är mitt uppe i en strategisk process med namnet: Fokus Korpen. I processen har fyra viktiga vägval identifierats:

  • Att gå från deltagare till medlemmar
  • Att korpens aktiviteter håller jämn kvalitet
  • Att det som erbjuds är tidsenligt
  • Att det är enkelt att delta och vara medlem

Inför Korpens representantskap i maj har olika underlag tagits fram gällande synen på medlemsbegrepp och medlemskap. Förutom projektgruppens förslag finns en rad olika kunskapssammanställningar. Forskaren Torbjörn Einarsson, skriver om den historiska framväxten av Korpen ur ett organisationsperspektiv. Einarsson noterar bl.a. den historiska ironin att det i samband med Korpens inträde på samhällsarenan varnades för en kommersialisering av idrotten i förhållande till den ”vanliga” idrottsrörelsen som värnade amatörbestämmelserna. Einarsson konstaterar lakoniskt: ”I backspegeln är det dock förmodligen många som skulle säga att vi idag nästan är i den omvända situationen. Korpen har knappast några välbetalda proffsidrottare och arbetar i mångt och mycket efter parollen att alla ska få vara med – att alla platsar. Detta medan kritiken mot övrig idrottsrörelse blir allt starkare.”

Mot bakgrund av telefonins datorisering och internets allt bredare intåg skriver forskaren Alf Westelius om användandet av IKT (informations och kommunikationsteknik) i ideella organisationer. Via konkreta fall från bl.a. Friluftsfrämjandet, Dykning och Orientering kan läsaren följa hur organisationerna på olika sätt anammat olika former av digital kommunikationsteknik för att lättare uppnå sitt uppdrag. Ibland sker utvecklingen inom organisationen och ibland i dess närhet vilket ställer frågan om utgångspunkt. Görs arbetet utifrån ett utövarperspektiv eller föreningsperspektiv och behöver de olika perspektiven stå i motsats till varandra?

Allt material finns offentlig på Korpens hemsida och är en guldgruva för alla ideella organisationer som arbetar med att utveckla den egna organisationen och innebörden av sitt medlemsbegrepp. Rapporterna vi refererar till ovan hittar du på Korpens hemsida i högermarginalen.