Förtroendevald

Äntligen är den här. Antologin om förtroendevalda som är framtagen på initiativ av IDEELL ARENA. I boken ger åtta forskare en bild av möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Redaktör för boken är Ola Segnestam Larsson. Officiellt boksläpp i Almedalen den 30 juni.

I antologin  har ett urval av den existerande forskningen på förtroendevalda sammanställs. Sammanställningen är ett led i att stimulera diskussionen om förtroendevalda och deras betydelse för det svenska civilsamhället. Boken belyser bland annat vem som får bli förtroendevald, vilka de är och vad de säger att de gör, vilka kompetenser och erfarenheter de har samt hur de kan bidra till att utveckla de ideella organisationerna. Bland annat presenteras hur förtroendevalda på lokal nivå kan stötta det frivilliga engagemanget och nya perspektiv på rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda. Antologin innehåller också spännande resonemang kring de förtroendevaldas stabiliserande funktion i det svenska civilsamhället.

Bidragen i antologin är skrivna av Jenny Madestam, fil dr i statsvetenskap, Johan von Essen, docent i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Aron Schoug, masterexaminerad i pedagogik, Lena Wilhelmsson, docent i pedagogik, Fredrik O Andersson, forskarassistent, Karin Robertsson, socionom och forskarassistent, Johan Hvenmark, ek dr och lektor samt Ola Segnestam Larsson, ek dr i företagsekonomi.

Passa på att se seminariet från LedarskapsArenan där en av kapitelförfattarna Fredrik O Andersson pratar om vad som kännetecknar ledarskapet i framgångsrika styrelser.

Boken finns att beställa från Idealistas förlag efter boksläppet den 30 juni och det kommer att vara möjligt att göra förhandsbeställningar av boken från 25 juni.