Förtroendevalda i stormens öga

Ny forskningsrapport om ordförandes syn på kompetens och lärande i idrottsföreningar. Författare till rapporten är Ola Segnestam Larsson vid Ersta Sköndal Högskola, Ideell Arena och Stockholms Universitet.

Ladda hem rapporten

Syftet med den här studien är att undersöka, beskriva och analysera hur förtroendevalda upplever sin existerande kompetens och behov av lärande för att kunna uppfylla och utveckla den ideella styrelsens uppdrag. Studien bygger på intervjuer med och enkätsvar från ett urval av ordförande i idrottsföreningar.

Ett antal resultat utmanar rådande strukturer och föreställningar om förtroendevalda och deras kompetens. Ett av dessa resultat är att de förtroendevalda verkar värdesätta kompetens från sin nuvarande eller tidigare sysselsättning framför kompetens från att verka som förtroendevald eller från föreningsutbildningar. De som deltagit i studien säger sig också vara mycket nöjda med det existerande utbudet av utbildningar som finns idag men det är paradoxalt nog bara ett mindre antal som planerar att delta i föreningsutbildningar inom den närmaste framtiden.

Dessa resultat utmanar en traditionell föreställning om föreningsutbildningens roll för föreningarna och kan i förlängningen komma att förändra de ideella styrelsernas funktion i de ideella organisationerna. Studien avslutas med ett antal rekommendationer för hur man kan främja att idrottsföreningarnas styrelser bidrar till att uppfylla och utveckla sitt uppdrag. Det handlar dels om rekommendationer för att utveckla utbildningsinsatserna. Dessa rekommendationer tar fasta på vad som till exempel anses vara relevanta ämnen och fungerande pedagogiska former för kompetensutveckling. Studien avslutas med en mer kritisk reflektion kring frågan om styrelserna bör utvecklas.