Under Almedalen släppte vi vår rapport IdéRik 2025 – Framtidens resurser. Där ställer vi oss frågan: Hur kommer arenan för civilsamhällets resurser att se ut år 2025?

Resursbasen för de ideella organisationerna i det svenska civilsamhället förändras i rask takt. Exempelvis talas det om förändringar som från bidrag till upphandling och från medlemmars frivilliga arbete till mer sporadiska och flyktiga insatser. På vilka sätt kommer organisationerna arbeta med finansiering, personal, förtroendevalda, frivilliga, medlemmar, samarbetspartners och varumärke i framtiden för att uppfylla uppdraget? Hur ska de ideella organisationerna förbereda sig för morgondagen? Följ med på en gemensam upptäcktsresa in i framtiden och utforska möjliga framtider för morgondagens resurser.

Den här texten är en del av en gemensam upptäcktsresa in i morgondagen och utforskar möjliga framtider för morgondagens resurser för ideella organisationer. Texten bygger på omvärldsanalys, forskning och erfarenhet. Syftet med texten är att inspirera till samtal och diskussioner om hur ideella organisationer kan rusta sig för framtiden och bättre fånga morgondagens resurser. Tillsammans skapar organisationerna i det civila samhället framtiden och kan utveckla nya metoder för att möta eller mota resurser i dess olika former i Sverige och i världen.

Du kan läsa resultatet i både pdf och i vår e-bok. I pdf:en finns ett begränsat material. I e-boken finns möjlighet att höra de forskare och organisationsrepresentanter som var medverkade under scenariokonferensen där grundmaterialet till rapporten togs fram. För att läsa e-boken behöver du ha tillgång till programmet Ibooks.

Ladda hem e-boken här

Ladda ner pdf:en här