Hur svårt kan det vara?

Mellan ideal och verklighet är titeln på Johan Welanders senaste bok om chefens problem och möjligheter. Kanske är det också en sammanfattning av tankar som väckts i de tidigare Ideburen chef och Är chefen människa.

På knappa hundra sidor hinner författaren snudda vid de vanligaste utmaningarna för såväl nya som etablerade chefer. Organisation och ledarskap. Chefer och medarbetare. Detaljstyrning och tillit. Därmed rymmer också texten fler frågetecken än utropstecken och väcker tankar och funderingar som du som chef bör ta dig tid att reflektera över.

Boken är synnerligen lättillgänglig och även om ett av kapitlen behandlar chefens problem att avsätta egen tid för kompetensutveckling, så har du tid att läsa Mellan ideal och verklighet. Ett kapitel består sällan av mer än två sidor, men Johan Welander lyckas ändå tydliggöra problem du ställs inför som chef. Flera av dessa har du kanske redan reflekterat över och hittat vägar att hantera, men andra, som ”Medelmåttans revansch”, väcker värdefulla tankar. Måste en chef alltid hålla masken och låtsas veta och förstå allt? Att visa okunskap ökar säkert respekten mer än corporate bull-shit.

Ett par timmar på tåget, eller ett par kvällar i sängen innan sovdags, och du har fått skäl att återigen fundera över hur du hanterar vardagen som chef. Då frågetecknen som sagt är många fler än utropstecknen, överlåts till läsaren att hitta svar. Boken ställer de rätta frågorna.

Vad du däremot, som ledare i en ideell organisation, inte kommer närmare är de grundläggande frågorna som: Varför finns vi? Vilken nytta gör vi, för vem? Vilka behov tillfredsställer vi och hur löser vi problem? Även om du själv inte har grundat organisationen, och även om du har en styrelse över dig, så är förhoppningsvis dessa frågor dina drivkrafter.

Lars Winborg, kanslichef Funktionsrätt Jönköpings län

Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen går att beställa här.