Idealitet i omvandling

En studie som beskriver en samhällstrend som är intressant för flertalet organisationer som vill sätta sig in i den samhällsförändring som sker där trenden från röst till service är tydlig. Boken är skriven av Magnus Karlsson och Urban Markström vid Ersta Sköndal högskola.

Studien bygger på empiriska studier av organisationer som verkar på lokal nivå. Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur konstruktionen av välfärdssystemet ändrar karaktär. Vilket forskarna menar kan komma att påverka civilsamhällets konkreta utbud av aktiviteter liksom dess självförståelse.

Studien visar att förändringen från röst till service är påtaglig inom psykiatriområdet. Författarna kommer fram till att de ideella organisationerna i första hand betraktas som komplement till det offentliga serviceutbudet. De noterar också att de ideella insatserna studeras i relation till de offentliga insatserna snarare än utifrån att de är intressanta i sig själva.

Köp boken hos Adlibris