Idéburen innovation

Nyskapande idéer, ständiga förändringar och att hela tiden ifrågasätta det rådande för att än mer verka för uppdraget. I den nya boken Idéburen innovation beskriver författarna Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och Cecilia Nahnfeldt , forskningschef vid Svenska kyrkan, hur civilsamhällets organisationer ser på olika nydanande projekt som bedrivs av dem. Dessutom beskrivs hur dessa projekt förhåller sig till forskning och vetenskapliga teorier om innovation.

Innehållet i boken bygger på resultatet från ett forskningsprojekt som finansierats av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor. Boken bidrar till en grundläggande diskussion om idéburen innovation och hur utvecklingen från behov till test av nya idéer och spridning av fungerande modeller kan se ut. Därmed ger boken exempel på hur innovation kan vara ett sätt för idéburna organisationer och ideell sektor att vara med och bidra till samhällsutvecklingen.

Forskningsprojektet som letts av Luleå tekniska universitet har genomförts i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Överenskommelsen, Forum med flera.

Läs mer om boken

Här kan du beställa den