Idrottens samhällsnytta

Riksidrottsförbundet har publicerat en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. Rapporten Idrottens samhällsnytta är en kommenterad forskningsöversikt som visst kan ses som specifik ur riksidrottsförbundets intresse. Men rapporten borde även vara av allmänintresse för de som funderar kring forskningens roll när det kommer till att visa uppdragets betydelse, resultat och effekter.

Genom att låta forskare redovisa och kommentera vad vetenskapen vet om idrottens betydelse för områden som t.ex. hälsoekonomi, psykisk hälsa, social utveckling och jämställdhet växer rapporten fram. Rapporten handlar på så sätt om effekterna av Riksidrottsförbundets och all föreningsverksamhets arbete med idrott. Detta innebär inte bara elitidrott utan även att anordna evenemang eller nya träningsformer.

Sammanfattningsvis så blir det viktigt att fundera över vad som egentligen är föreningens roll för samhällsnyttan både i termer av verksamhetens egenvärde och det allmänna mervärdet. Och inte minst av intresse för hela ideella sektorn är frågor om hur man kan leda och styra en verksamhet som riskerar att bli klämd mellan bidrag och uppdrag. Här finns återigen en spännande tanke kring det medvetna handlandet kring verksamhetens konsekvenser, eller som det sägs i rapporten ”Kunskap nås via utbildning, erfarenhetsutbyte och reflektion. Vilja och därtill kopplad handling uppstår genom normer, värderingar, resurser och handlingskraft.”

Läs gärna rapporten själv och fundera över vad er verksamhet gör för att belysa och medvetet styra mot egenvärden och mervärden av betydelse för hela samhället.

Redaktörer för rapporten är Johan Faskunger och Paul Sjöblom.

Ladda ner rapporten här.