IOPs – Enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations?

Författare: Josefin Smedberg, institutionen för statsvetenskap, Lunds Universitet

Uppsatsen undersöker i vilken grad en idéburen organisation kan förbli självständig och med den, fortsatt kunna uttrycka sina åsikter och bedriva intressearbete som en del av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Utgångspunkten för studien är Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade i Malmö och deras tre IOP med Malmö stad och Region Skåne. I partnerskapen ingår behandling och aktiviteter för flyktingar och andra asylsökande som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

I uppsatsen konstateras att Röda Korset har kunnat hålla kvar vid sin självständiga roll och oberoende röst. Några av anledningarna till det är att alla aktörer i IOP´n har bidragit med finansiering till verksamheten, att det har funnits en jämlik diskussion för att ta fram partnerskapet och att Röda korset redan innan var en stor och etablerad organisation.

Ladda ner och läs hela uppsatsen

Josefin Smedberg mottog den 5 december Civilsamhällesstipendiet för sin uppsats. Stipendiet ges ut av Forum, IDEELL ARENA och Famna.