Kliv in – en handbok för mentorskapsprogram

Ett personligt nätverk har stor betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Ett sätt att skapa och utveckla ett sådant nätverk är att jobba med mentorskap – men hur kan en organisation göra det på ett effektivt och strukturerat sätt? Läs mer i Juseks nya mentorskapshandbok Kliv in.

Sex av tio jobb tillsätts via kontakter och personliga nätverk. Nätverk är förutom de nuvarande och före detta kollegorna även branschkollegor, studiekamrater, föreningsvänner och grannar. En snabb inloggning på Linkedin räcker för att se hur eftertraktat ett nätverk är, det finns många trådar med syfte att öka det personliga och professionella nätverket i flödet.

Om du är ny i Sverige då? Vem ringer, mailar eller kontaktar du då för att få reda på information om en ingång på företaget eller organisationen du vill komma i kontakt med, oavsett om det är för att söka jobb, få en ny kund eller lära dig om ett nytt yrkesområde. För den som lämnat sitt upparbetade nätverk i hemlandet har detta givetvis stor påverkan på hur tillgången till dessa informella kanaler nås.

Många nyanlända är arbetslösa eller har jobb som inte motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå samtidigt som många arbetsgivare vittnar om en skriande kompetensbrist. Detta är ett stort slöseri för såväl individ, arbetsgivare och samhället.

Redan på 90-talet började Jusek arbeta med mentorskap för invandrade akademiker och nu när fler utrikesfödda behöver få in en fot på arbetsmarknaden behövs liknande initiativ mer än någonsin. Därför har Jusek tagit fram en handbok med erfarenheter, lärdomar och goda råd från att bedriva sitt mentorskapsprogram för invandrade akademiker.

Enligt en SIFO-undersökning kan hälften av befolkningen tänka sig att engagera sig ideellt för att underlätta etableringen av en nyanländ person. Samtidigt är det bara var tjugonde som gör det i dagsläget, vilket visar på en enorm potential.

Boken är tvådelad och innehåller en guide för den organisation som önskar starta ett mentorskapsprojekt, med stöd och tips för att guida anordnare från idéstadie till aktivt mentorskapsprojekt. Andra halvan av boken fungerar som handbok för mentorskapsparen med pedagogiskt upplägg för träffar med teman, samtalsämnen och övningar.

Mentorskapshandboken är framtagen av Jusek som är en av Ideell Arenas närmre nittio partnerorganisationer. Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare, i samarbete med författarna Johan Welander (Thinkandact AB) och Frank Ekelund (Takeachange AB) som sedan starten arbetat med Jusek och mentorskapsprogrammet ”Kliv in”.