Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg.

Det finns många intressanta inlägg och teman som berör forskning och frågor om organisering och styrning som i högsta grad är relevant för civilsamhällets organisationer att ta del av. Vi lyfter i detta lästips upp en av de artiklar som publicerats i senaste numret.

Varning för samhällsekonomiska kalkyler! av Nils Brunsson. Artikeln är intressant på många sätt. En intressant koppling kan vi göra i relation till Ideell Arenas senaste seminarium om sociala investeringsfonder och utfallskontrakt (Lyssna gärna på Ideell Arenas senaste poddavsnitt på temat). Varning för samhällsekonomiska kalkyler är kanske särskilt relevant då civilsamhället ställs inför vilka resultat och effekter som ska mätas när det handlar om sociala obligationer och utfall. Nils Brunsson diskuterar i artikeln vikten av politiska beslut grundade på värderingar och inte enbart företagsekonomiska investeringskalkyler. Han menar att det är en utmaning att hitta det samhällsekonomiskt bärande i politiska beslut.

Att lägga in sådana icke-monetära effekter i kalkylen betyder att man också måste värdera dem. Och den måttenhet som brukar användas för alla slags konsekvenser har man hämtat från den företagsekonomiska kalkylen, nämligen pengar. Men medan den företagsekonomiska kalkylen faktiskt bara handlar om pengar så handlar den samhällsekonomiska kalkylen om så mycket annat. Det får den minst sagt absurda konsekvensen att man måste sätta ett värde i kronor på ett människoliv som förloras vid en olycka liksom på en tidsvinst för en grupp personer. Och genom en positiv kalkylränta blir människors liv och hälsa i framtiden mindre värda än nu. Och så håller man på.

Relevansen för andra områden går inte att missta. Civilsamhällets ledare behöver alltid fundera i andra värden än pengar, eftersom målet är organisationens uppdrag och idé snarare än vinsten i sig.