Lästips

Att använda forskning i ideologins tjänst

Ojoj, bråttom, bråttom! Måste ha fram en (någorlunda) genomtänkt forskningsstrategi, eller var det en plattform, nej – det var nog en handlingsplan för min organisations framtida forskningssamarbeten. När jag nu fått tag på handboken Att använda forskning i ideologins tjänst känns det helt plötsligt som om halva jobbet redan är …

Läs mer

Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg. Det finns många intressanta …

Läs mer

Kampen om kunskap – Akademi och praktik

Forskarna Axel Brechensbauers, Maria Grafströms, Anna Jonssons och Mikael Klintmans antologi handlar om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik. Som ett övergripande resultat av olika studier på Ideell Arena, NSV, Tillitsdelegationen och …

Läs mer

Det svenska civilsamhället – Nyutgåva

2010 fick Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola i uppdrag av Forum för Frivilligt Socialt Arbete (nu Forum Idéburna organisationer med social inriktning) att skriva en översikt över det svenska civilsamhället. Syftet var att ge en introduktion till det svenska civilsamhället för nyfikna läsare. Översikten …

Läs mer

Tidskriften Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg. Det finns många intressanta …

Läs mer

Valberedarens identitetspolitiska dilemma

Månadens lästips handlar om några av de utmaningar som en organisations valberedning står inför. Hur kan de hanteras i en tid när många organisationer vittnar om att det är svårt att motivera ideella att ställa upp till val samtidigt som det ställs högre och högre krav på representation och bredd …

Läs mer

Kliv in – en handbok för mentorskapsprogram

Ett personligt nätverk har stor betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Ett sätt att skapa och utveckla ett sådant nätverk är att jobba med mentorskap – men hur kan en organisation göra det på ett effektivt och strukturerat sätt? Läs mer i Juseks nya mentorskapshandbok Kliv in. Sex av tio jobb …

Läs mer

75 exempel på handlingskraft

En ökad polarisering och avhumanisering är märkbar i både samhället och i sociala medier. Allt som oftast målas en mediebild upp där samhället står handfallet mot den växande våldsbejakande extremismen. Vi har de senaste åren bevittnat ett antal attacker mot både synagogor och moskéer. Samtiden fläckas av hatbrott, terrorattacker, asylboenden …

Läs mer

Ideologi i rörelse

Har alla ideella organisationer en ideologi och är det en särart för sektorn? Denna fråga prövas grundligt av Ola Segnestam Larsson som i boken Ideologi i rörelse redovisar resultaten av ett antal olika forskningsprojekt som har undersökt när, hur och varför ideella organisationer använder ideologier. Ideologibegreppets brokiga historia beskrivs på …

Läs mer