Samhället mellan oss

Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Boken är skriven av Göran Ahrne

Hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur kan vi förstå att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk?

I den nya boken Samhället mellan oss : om vänskap, kärlek, relationer och organisationer knyter Göran Ahrne samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt. Alla typer av organisationer är konstruerade av relationer av olika slag. Det vi kallar samhället finns i själva verket mellan oss, i våra relationer.

Göran Ahrne är professor emeritus vid sociologiska institutionen, Stockholms Universitet och också verksam vid SCORE.