Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet

Rapporten är en lättförståelig djupdykning i vad mervärde och särart är inom civilsamhället, specifikt inom biståndsområdet. Skriven av Rebecka Andersen, Ola Segnestam Larsson och Pelle Åberg.

Den beskriver bland annat de olika roller som svenska ideella organisationer inom biståndet har haft över tid och hur de framtida rollerna kan komma att utvecklas till följd av ett antal förändringar. Utmärkande förändringar är stöd via ambassader och direkt till lokala organisationer, en reduktion av antalet mottagarländer, ökad konkurrens, näringslivets inflytande och delaktighet, finansierings- och organisationsförändringar och en fortsatt resultatorientering.

En slutsats vad gäller specifikt särarten är att svenska ideella organisationers särart inom biståndet förändras över tid. När det gäller engagemanget är det dock oklart om särarterna minskar eller ökar i kraft eller om det mer handlar om förändringar från en form till en annan.

Läs hela rapporten