Utan piska och morot – om förutsättningarna för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete

Svenska ideella föreningar står idag inför stora utmaningar med att få medlemmarna att engagera sig aktivt i det ideella arbetet. Aron Schougs masteruppsats i pedagogik och didaktik behandlar den viktiga frågan vilket ledarskap som kan krävas för att leda ideellt engagerade. I studien har han intervjuat styrelseledamöter i några av Naturskyddsföreningens lokalföreningar om utmaningar och strategier i styrelsearbetet.

Att stimulera den inre motivationen är den huvudsakliga utmaningen i det ideella ledarskapet. Det finns dock stora variationer i synen på vad som påverkar denna motivation.

Författaren tar avstamp i fyra förutsättningar som kan främja respektive hämma de ideellas engagemang: livspussel, engagemang, gruppdynamik samt maktstruktur. Med utgångspunkt i Self-Determination Theory utmejslar Schoug fyra ledarprinciper som han menar underlättar för att leda ideella:

  1. Utgå ifrån individens behov och förutsättning
  2. Arbeta tillsammans och skapa känsla av delaktighet
  3. Undvika styrning, decentralisera makt
  4. Utöva ett aktivt ledarskap med överblick och som får saker att hända.

Utan piska och morot