Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Rapporten är skriven av Anna Fyrberg Yngfalk, fil. dr, Stockholms universitet och Ersta Sköndal högskola och Johan Hvenmark, ekon. dr, Ersta Sköndal högskola.

Den handlar om myndigheters agerande gentemot ideella organisationer och den ideella sektorns framtid. Rapporten beskriver en utveckling där föreningar ses och betraktas som företag på en marknad. Författarna menar att alla aktörer i samhället mer och mer börjar ses utifrån ekonomiska termer, där den ideella logiken som genomsyrar ideella organisationer, inte tas i beaktning. För att belysa den utveckling som författarna ser används två exempel. Konkurrensverket vs Bilsportförbundet och Konsumentverket vs Friskis & Svettis. Ytterligare en av slutsatserna är att detta får konsekvenser för framtida organisering eftersom det sker en omförhandling kring vad ideell verksamhet innebär där lagstiftningen är bristfällig när det kommer till att skydda ideella organisationer.

Här kan du ladda ner rapporten

På Almedalen 2014 presenterade Anna Fyrberg Yngfalk och Johan Hvenmark sina resultat. Se filmen där Anna kort presenterar innehållet i rapporten.