Vad vill högsta chefer ha och vad får de ut av sina styrelser?

I den vetenskapliga tidskriften Nonprofit Management and Leaderships vinternummer presenterar författarna Kelly LeRoux och Julie Langer i artikeln What Nonprofit Executives Want and What They Get from Board Members en studie av amerikanska chefers erfarenhet kring styrelsens roll i non-profit organisationer. Artikeln utgår från den utbredda modellen att styra organisationer genom styrelser och undersöker sedan hur chefers kulle vilja att styrelserna involverade sig samt hur de faktiskt upplever att de gör. Det hela är intressant och lättläst forskning som går igenom flera olika roller styrelsen kan ha, allt från strategisk och missionssättande till administrativ och operativ i den dagliga verksamheten.

Resultaten visar att cheferna var mer intresserade av att styrelsen engagerade sig i frågor om mission och strategiska mål än i administrativa och daglig verksamhet, men att de i samtliga fall önskade mer involvering av styrelsen än vad de faktiskt upplevde att de fick. Ytterligare ett intressant resultat var att skillnaden mellan hur man önskar att styrelsen involverar sig och hur man upplevde att de faktiskt gör var större för kvinnliga chefer än för manliga.

Läsningen av artikeln väcker frågor kring hur resultaten skiljer sig mellan organisationer av olika storlek, stabilitet och mognad. Och inte minst hur det skulle se ut om vi gjorde samma studie på ideella organisationer i Sverige.

Artikeln kan du läsa via universitets- och högskolebibliotek eller köpa här