Sändning av Vetenskapsrådets kvartalsseminarium 21 april

Den 21 april sänds Vetenskapsrådets kvartalsseminarium i Kunskapskanalens serie Samtiden.

Civilsamhället, som traditionellt beskrivits som en sektor i skärningen mellan marknad och stat, håller på att anta nya former. En rad genomgripande samhällsförändringar har bidragit till detta. Det handlar framförallt om tre nya inslag: globaliseringen, individualiseringen och den tekniska utvecklingen.

I civilsamhällets nya ekologi samspelar det globala och lokala. Globala och transnationella arenor och nya politikskapande rum – som sociala medier och tankesmedjor – samexisterar och interagerar med medborgerligt deltagande och beslutsfattande på lokal nivå.

På seminariet sätts det nya civilsamhället under lupp med nedslag i trender, kulturer, allianser och omförhandlade former för medborgarskap och deltagande.

Tablån för sändningen den 21 april 17:00-19:00

17.00 Filantroper och frivilliga

Det pågår en omförhandling av samhällskontraktet. Vad innebär det? Filip Wijkström, docent i företagsekonomi, berättar om civilsamhället och konsekvenserna av de olika kontrakten.

17.30 Slöja, regnbågsflagga och manga

Hur kan slöjdebatten påverka den feministiska rörelsen och hur samverkar de två? Här fokuserar Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, på dem som vill förändra samhället.

17.50 Framväxten i Kina

Kina ses som ett instängt land. Men människor protesterar och försöker förändra. Enligt sinologen Johan Lagerkvist organiseras uppemot 200 000 sociala protester i Kina varje år. Dessa protester riktar sig till exempel mot miljöförstöring och maktmissbruk.

18.10 Globala tankesmedjor

Hur driver tankesmedjor politik? Christina Garsten, professor i socialantropologi, har tillsammans med andra forskare letat efter svar. Här presenteras några av svaren.

18.25 Olika nyanser av civilsamhället

Vad kan forskare lära sig av varandra? Experter från olika discipliner möts i en panel för att berätta och redogöra för hur de kan berika varandra.