LedarskapsArenan – en podd om ledarskapsideal

Anna Magnusson, ordförande i KFUM, leder ett samtal med Ingalill Holmberg, professor vid Handelshögskolan, och Rebecca Vintagen, verksamhetsledare Settings, om ledarideal, tidstypiska ledarstilar och etiketter vi ofta sätter på ledarskap.

Lyssna på podden här

Skrivet av Helena Sundqvist Laurin.