Fenixprogrammet

Strategiskt ledarskap för ideella organisationer – med idén i fokus.

Vad är Fenix?

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om fågeln Fenix som finns i många kulturer. Den kan fatta eld för att sedan återuppstå ur sin egen aska, i en bättre version av sig själv. Fenix har därför blivit en symbol för förnyelse, en förmåga att uppdatera sig och vara motståndskraftig.

Civilsamhällets drivkraft är en tydlig idé om att något viktigt måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger Fenixprogrammet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att lyfta.

Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär också ansvar för organisationernas interna förändring och väg framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Det handlar om att hela tiden värna verksamhetens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar kanske pekar åt ett annat håll eller när omvärldens krav gör det svårt att stå upp för ideal och ideologi. Civilsamhällets ledare behöver inte bara kunna navigera i den utveckling som sker, utan kan också vara de som leder den!

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn.

Fenixprogrammets innehåll 2021-2022

För mer detaljerad information om vad Fenixprogrammet går ut på, hur det är upplagt, vad de olika avsnitten innehåller och vilka forskare som bidrar med innehåll kan du läsa programfoldern Fenixprogrammet 2021-2022.

Praktisk information om Fenix 2021–2022

Fenixprogrammet omfattar 17 dagar och är ett program som under kommande omgång kommer att genomföras både fysiskt med internat och digitalt. Programmet pågår mellan september 2021 och maj 2022 under fem avsnitt.

Programmets avsnitt som genomförs i internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och aktiviteter både dagtid och kvällstid. De två fysiska avsnitten genomförs i Stockholmstrakten, två avsnitt genomförs digitalt och det sista avslutande avsnittet genomförs på Irland och Nordirland. Delar av programmet innebär därmed samtal och föreläsningar på engelska. Boka in följande datum:

Avsnitt 1: 13 – 16 september 2021, fysisk träff i Stockholmstrakten

Avsnitt 2: 15 – 16 november 2021, digital träff

Avsnitt 3: 7 – 10 februari 2022, fysisk träff i Stockholmstrakten

Avsnitt 4: 4–5 april 2022, digital träff

Avsnitt 5: 16 – 20 maj 2021, Irland och Nordirland, Dublin och Belfast

Avslutning: 2 juni 2022, i Stockholmstrakten

Med anledning av pandemin vill vi försäkra oss om att vi kan genomföra programmet på ett kvalitativt sätt. Detta innebär att vi redan nu går ut med ytterligare 2 dagar som vi kan komma att utnyttja för programmet. Dessa datum är 14-15 mars 2022. Boka in dessa också om du är intresserad av programmet.

Anmälan

Anmäl dig till Fenixprogrammet 2021/2022 här.

Kostnad

Partnerorganisationer 45.000 kronor, övriga organisationer 68.000 kronor.

Efter att ansökningstiden gått ut gör programledningen ett urval baserat på ansökan. Här utgår vi från att programmets deltagare representerar en mångfald och en bredd av perspektiv. Mångfalden är en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och främja ett spänstigt utbyte. Som en förberedelse inför programmet genomför vi i slutet av augusti intervjuer med alla antagna deltagare. Antagningsbesked skickas ut senast 24 juni 2021.

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti 2021. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker fyra veckor före programstart.

Vi ber dig att notera att resor, kost och logi inte ingår i programavgiften. Ideell Arena bokar logi för dig. För avbokning av kost och logi gäller respektives kursgårds avbokningsregler.

Programledning

Fenixprogrammet leds av My Malmeström Sobelius, vice ordförande RFSU, och David Falk, forskare på Handelshögskolan. Läs mer om My här, och om David här.

Deltagare om programmet

Intervju med Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet. Deltagare på Fenixprogrammet 2018-2019. Filmen är 4 minuter lång.

Erica Karlsson, STF, om en tidigare omgång av Fenixprogrammet. Filmen är 2,26 min.

Intervju med Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Katarina Gustafsson via mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53.

Personuppgifter

Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna medverka i Fenixprogrammet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret ovan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.

Tidigare genomförda utbildningar

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021