Lediga platser i nätverket för kommunikationschefer

Ideell Arenas nätverk för kommunikationschefer vänder sig till dig som är kommunikationschef med personal- och budgetansvar och som också har ett strategiskt ledningsansvar. I nätverket ges deltagarna möjlighet att utveckla sin roll och sina uppgifter genom erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna, samtal med inbjudna föreläsare och aktuell forskning inom området. Nu har du möjlighet att ta plats i nätverket!

Nätverket träffas fyra gånger per år och deltagarna turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagare ska vara beredd på att ibland hjälpa till att planera och leda en träff, samt när det igen är möjligt att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året. Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Nätverket leds av Rebecka Svensén, enhetschef och kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet.

Mer än 50 gånger om året med ca 300 aktiva deltagare bidrar Ideell Arena och nätverken till att synliggöra och sprida kunskap, samt stödja kunskapsutvecklingen i partnerorganisationerna.

Hör av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se  om du är intresserad av att gå med i nätverket eller få mer information.

Läs mer om nätverket för kommunikationschefer här.

Skrivet av Karin Forsberg.