Den bortglömda sektorn – om ideella aktörers etablering i välfärden

bildd-300x225

Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för civilsamhällets organisationer att etablera sig inom välfärden? Vilka regler och förhållningssätt hade underlättat för ideella aktörer att vara ännu mer aktiva inom välfärdsområdet?

I den här akademiska trädgården fokuserar vi på Ebba Henreksons nya avhandling Exceptions in the Swedish school system: Exploring the conditions facing secular and confessional nonprofit schools.

Avhandlingen fokuserar på sekulära och konfessionella icke-vinstdrivande friskolors förutsättningar i Sverige jämfört med vinstdrivande friskolors. Det svenska skolsystemet genomgick under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet en serie av reformer som öppnade upp systemet för fristående skolor finansierade genom skolpeng. Sedan dess har vinstdrivande företag fått ett betydande fotfäste och utgör en mycket större andel av skolsystemet jämfört med ideella organisationer och stiftelser. Varför blev det så trots uttalade ambitioner att möjliggöra för idéburna alternativ inom välfärden? I avhandlingen anlägger Ebba ett institutionellt perspektiv genom att fokusera både på formella regler och lagar (dvs det juridiska ramverket) samt ideologiska principer och övertygelser, värderingssystem och idéer för att svara på den frågan.

Under den akademiska trädgården fick vi även ta del av reflektioner från Britta Drakenberg, vice ordförande på Idéburna skolors riksförbund, och Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd på Famna.

Ebba Henrekson är forskare på Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola och The Center for Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den bortglömda sektorn – om ideella aktörers etablering i välfärden

Datum18 mars 2024

Tid8:30-10:00

MedverkandeEbba Henrekson, forskare på Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola och the Center for Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan i Stockholm, Britta Drakenberg, vice ordförande på Idéburna skolors riksförbund. Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd på Famna