Idéburen kraft för ett starkare samhälle

Ideell Arena bjuder tillsammans med Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm in till ett seminarium inom ramen för forskningsprojektet ”Idéburen kraft för ett starkare samhälle”.

I projektet studerar man samverkan mellan ideell och offentlig sektor, organisatoriskt lärande mellan kriser och mellan organisationer samt vilka typer av resurser mobiliseras av och genom civilsamhällets organisationer.

De tre ”samhällsstörningar” som studeras är det svenska flyktingmottagandet under 2015-2016, COVID-19 pandemin samt mottagandet av personer från Ukraina under 2022–2024. Organisationerna som studeras är Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset samt Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Jämförelseobjekt i studien är de Frivilliga resursgrupperna, en kommunal organisationsform för frivilliga och den frivilliga försvarsorganisationen, Civilförsvarsförbundet, som utbildar dessa.

Projektet finansieras av MSB med extra medel för Bertil Edlunds stiftelse för studien av flyktingar från Ukraina. Under seminariet får vi ta del av, och samtala om, projektets resultat och insikter så här långt. Medverkar gör forskarna Torbjörn Einarsson, David Falk, Mats Jutterström, Lisa Kings, Stig Linde och Filip Wijkström.

Anmälan

Idéburen kraft för ett starkare samhälle

Datum10 juni 2024

Tid09.00-12.00

PlatsSal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65.

MedverkandeTorbjörn Einarsson, David Falk, Mats Jutterström, Lisa Kings, Stig Linde och Filip Wijkström.