Ideellt Forum: Idéburet AB – bolagsbildning och styrning i ideell sektor

Antalet aktiebolag som startas och ägs av civilsamhällets organisationer ökar. I bolagen finner vi så väl olika typer av stödverksamheter som delar av organisationers kärnverksamhet. I denna hybridstruktur – som ska styras både mot organisationernas uppdrag och mot affärsmässighet – finns en komplexitet som kräver genomtänkt styrning med tydliga roller för både ägare, styrelser och bolagsledningar.

Ideellt Forum är en mötesplats där forskare och ledare i eller runt den ideella sektorn samlas och diskuterar aktuella och framtida frågor av relevans. Konferensen arrangerades av Giva Sverige och Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank.

Inledningspass med fakta, perspektiv och utmaningar att ta med oss under dagens gemensamma diskussioner tillsammans med David Falk, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Stockholm Center for Civil Society Studies.

Ägarstyrning: Vilka är de viktiga aspekterna i styrningen av bolag för att de ska verka för eller stödja ideella organisationers uppdrag? Hur formulerar vi ägardirektiv och hur tillsätter vi våra styrelser? Hur tänker och resonerar vi kring styrelsens behov och balans av erfarenheter både från den egna organisationen och från näringslivet?

Samtal med David Falk, Christer Ferngren, utvecklingschef på Friskis och Svettis och Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Ägarstyrningens konsekvenser för ledarskapet

Vad kännetecknar att vara VD i ett bolag som ägs av en ideell organisation? Är det något särskilt eller ”business as usual”? Hur förhåller en sig i sitt uppdrag som VD till ägarens uppdrag och ideologi?

Samtal med Annika Jerveland, VD på RFSU AB och Johannes Nilsson, VD på Rädda Barnen Välfärd AB.

Ideellt Forum: Idéburet AB – bolagsbildning och styrning i ideell sektor

Datum08 december 2023

PlatsPwC, Torsgatan 21, Stockholm

Anmälaninfo@ideellarena.se