AI, människan och vad som står på spel

Binette Seck, som bl.a. startat upp Changers Hub, ger sina perspektiv på mångfald och civilsamhällets roll i en digital tid.

LedarskapsArenan 2023 fokuserade på det nya digitala landskapet och hur civilsamhället både kan dra nytta av utvecklingen och samtidigt värna de värderingar, som också behöver finnas i den nya digitala samhällsordningen.

Binettes arbete har fokus på demokrati och teknik och hon har bl.a. startat upp Changers Hub, ett innovationshus för unga i Alby, blivit flerfaldigt belönad för sina insatser och är partner till den internationella satsningen iCog – Anyone Can Code. Binette har också en bakgrund som ledare av kören Tensta Gospel Choir.

AI, människan och vad som står på spel