Den alternativa intelligensens möjligheter – omdöme i fysiska och digitala rum

Vi lever i en tid med stark polarisering och svåra komplexa utmaningar som griper allt längre in i våra liv och verksamheter. Frågan om vad som är rätt väg och rätt beslut att fatta kräver ett gott omdöme.

Samtal med Susanna Alexius, företagsekonom och forskningsledare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor), Louise Callenberg, teolog och rådgivare AI etik och digital transformation inom civilsamhället, och Martin Wolgast, docent i psykologi och legitimerad psykolog.

Den alternativa intelligensens möjligheter – omdöme i fysiska och digitala rum