Farhågor och möjligheter: vart är vi på väg?

Hur ska vi förhålla oss till en samhällsförändring som idag verkar drivas av teknikoptimism?

LedarskapsArenan 2023 fokuserade på det nya digitala landskapet och hur civilsamhället både kan dra nytta av utvecklingen och samtidigt värna de värderingar, som också behöver finnas i den nya digitala samhällsordningen.

Hur ska vi förhålla oss till en samhällsförändring som idag verkar drivas av teknikoptimism? Vad innebär mänskligt värde i en tid där ditt digitala avtryck värderas högt? Vem får bestämma och vilka röster får höras? Reflekterande team ”live” med forskare och ledare från civilsamhället som bjuder på sina perspektiv och ger reflektioner på varandras inspel Med Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitet Joel Halldorf, Ledarskribent och professor i kyrkohistoria, Pernilla Johansson, chef för Sida Partnership Forum samt forskare med avhandling om känslornas betydelse i förändringsarbeten Samuel Somo, utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering och nya folkbildningsmetoder på studieförbundet NBV.

Farhågor och möjligheter: vart är vi på väg?