Kunskapsbyggande och ledarskap i en komplex tid

Vi lever i en tid med stark polarisering och svåra komplexa utmaningar som griper allt längre in i våra liv och verksamheter. Frågan om vad som är rätt väg och rätt beslut att fatta kräver ett gott omdöme.

Kunskapsbyggande och ledarskap i en komplex tid