LedarskapsArenan 2023

Den digitala utvecklingen skapar utveckling och utmaningar. Gränsen mellan sektorerna suddas ut och allt fler hybrider skapas i mellanrummen mellan idealitet, offentlig service och företagande. Är det här slutet för civilsamhället som vi känner det eller början på en vitalisering med behovsdriven samhällsutveckling och gemensamma lösningar i en värld som delvis ritas om genom ettor och nollor? Oavsett står det klart att civilsamhället behöver förhålla sig till den digitala utveckling, som vi redan är mitt uppe i.

LedarskapsArenan 2023 fokuserade på det nya digitala landskapet och hur civilsamhället både kan dra nytta av utvecklingen och samtidigt värna de värderingar, som också behöver finnas i den nya digitala samhällsordningen.

Presentationer från LedarskapsArenan 2023:

Binette Seck ger sina perspektiv på mångfald och civilsamhällets roll i en digital tid. Binettes arbete har fokus på demokrati och teknik och hon har bl.a. startat upp Changers Hub, ett innovationshus för unga i Alby, blivit flerfaldigt belönad för sina insatser och är partner till den internationella satsningen iCog – Anyone Can Code. Binette har också en bakgrund som ledare av kören Tensta Gospel Choir.

Efter Binettes inledningstal möts hon upp i ett samtal tillsammans med Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova och Ola Mattson, generalsekreterare på Barncancerfonden. Ett möte om dagens samhällsutmaningar och vart vi är på väg samt vad som krävs av oss som leder samtidens utveckling. Vad spelar AI för roll idag och imorgon? Vilken betydelse har detta för vårt ledarskap?

Hur ska vi förhålla oss till en samhällsförändring som idag verkar drivas av teknikoptimism? Vad innebär mänskligt värde i en tid där ditt digitala avtryck värderas högt? Vem får bestämma och vilka röster får höras? Reflekterande team ”live” med forskare och ledare från civilsamhället som bjuder på sina perspektiv och ger reflektioner på varandras inspel Med Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitet Joel Halldorf, Ledarskribent och professor i kyrkohistoria, Pernilla Johansson, chef för Sida Partnership Forum samt forskare med avhandling om känslornas betydelse i förändringsarbeten Samuel Somo, utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering och nya folkbildningsmetoder på studieförbundet NBV

Sammanfattande panelsamtal med processledarna från dagens seminarier och workshops för att sedan fortsätta med gemensamma reflektioner i rundabordssamtal. Tillsammans fördjupar vi oss kring civilsamhällets strategier framåt, vilka värden vi behöver slå vakt om och de behov vi behöver tillmötesgå för att leda genom utmaningar och möjligheter i en digital tid.

Ta gärna del av tidigare presentationer som uppladdning inför LedarskapsArenan 2023:

Jeanette Nilsson från RISE, en av de nationella experterna inom AI, berättar om hur du som chef, ledare och beslutsfattare kan leda verksamheter strategiskt framåt och skapa relevans i en digital tid.

Josefine Hellroth Larsson från Wikimedia Sverige ger inspiration kring hur medborgerligt engagemang kan hänga ihop med arbete kring delad data.

Max Horttanainen, ordförande i Sverok, synliggör de ledarskapskompetenser som utvecklas, genom sina medlemmars spelerfarenheter.

Anders Thoresson, AI Change Agent på AI Sweden, samtalar med moderatorn Louise Callenberg, teolog och rådgivare AI etik och digital transformation inom civilsamhället.

Ylva Christiansson, Effektansvarig på stiftelsen Friends i framtagandet av en Digital tvilling mot mobbning, samtalar med moderatorn Louise Callenberg, teolog och rådgivare AI etik och digital transformation inom civilsamhället.

 

LedarskapsArenan 2023

Datum09 februari 2023

PlatsFiladelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, 113 40 Stockholm, Stockholm

Kontaktinfo@ideellarena.se