LedarskapsArenan 2024

Vi lever i en tid med stark polarisering och svåra komplexa utmaningar som griper allt längre in i våra liv och verksamheter. Frågan om vad som är rätt väg och rätt beslut att fatta kräver ett gott omdöme. LedarskapsArenan 2024 fokuserade på kompetens för rörlighet, situerade avvägningar och organisatoriskt civilkurage.

Genom att diskutera och pröva olika verktyg för hur omdöme kan förstås, tränas och appliceras får vi en fördjupad förståelse för ett möjligt framtida ledarskap.

Under dagen medverkade bland andra filosofen och författaren Jonna BornemarkAnn-Sofie Olding, ordförande i Ideell Arena och förbundschef i Medborgarskolan, psykologiforskaren Martin Wolgast, och Susanna Alexius, företagsekonom och forskningsledare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor).

Därtill medverkade Laura Hartman, tidigare chefsekonom LO och tidigare ledare för Tillitsdelegationen, Gunilla Edemo, utbildare, processledare och doktorand i den praktiska kunskapens teori samt Louise Callenberg, teolog och rådgivare AI etik och digital transformation inom civilsamhället.

LedarskapsArenan modererades av Pernilla Glaser, författare, metodutvecklare och utbildare.

Omdöme och hopp

 

 

 

LedarskapsArenan 2024

Datum22 januari 2024

TidLunch till lunch mellan 22-23 januari 2024

PlatsRunö möten och events, Näsvägen 100, 184 44, Åkersberga