Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Kunskapskonferens om civila samhället

DATUM: 21 Oktober 2020

TID: 09:30–14:00

VAR: Konferensen hålls digitalt


Läs mer!

Ideellt Forum 2020

DATUM: 20 November 2020

VAR: Konferensen hålls digitalt


Läs mer!