Civilsamhället och demokratin

Civilsamhället och demokratin var temat på 2017 års idéseminarium. Statsvetare Erik Amnå talade om civilsamhället och demokratin som en kärleksrelation. Civilsamhället och demokratin är något vi förutsätter hänger ihop.

Civilsamhället och demokratin var temat på 2017 års idéseminarium. Statsvetare Erik Amnå talade om civilsamhället och demokratin som en kärleksrelation. Civilsamhället och demokratin är något vi förutsätter hänger ihop. Och han lyfte hur olika samhällsutmaningar påverkar de demokratiska processerna vi känner till. Bland annat har politiken och demokratins spelplan krympt och lämnat över större utrymme för bland annat domstolarna. Det är inte de förtroendevalda som har sista ordet utan rättsliga instanser kan erkänna individens rätt.

Erik talade också om ungdomars politiska intresse och gav tänkvärda perspektiv på varför ett samhällsengagemang mer sällan leder till partipolitiska uppdrag.

Abdulkader Habib (Kista folkhögskola), Hannah Kroksson (LSU) och Anders Åhlin (Lärarförbundet) gav sina perspektiv på vad civilsamhället gör, och kanske borde göra, när fler väljer bort politiken.

Seminariet sändes live och finns att se i efterhand. Sändningen är 1 h och 16 min långt.

Webbsändning

 

Civilsamhället och demokratin

Datum01 april 2017

MedverkandeErik Amnå, Hannah Kroksson, Abdulkader Habib och Anders Åhlin