Almedalen: Nu eller aldrig!

Om civilsamhällets roll i AI-utvecklingen

Ideell Arena bjuder in till samtal om civilsamhällets relation till AI med några av Sveriges intressantaste röster kring den digitala utvecklingen.

Hur kan civilsamhällets organisationer bidra till AI-utvecklingen? Vilka värden riskerar samhället att gå miste om när en av historiens största utvecklingsprocesser riskerar att förbise den ideella sektorn? Kort sagt: vilken bör civilsamhällets roll vara i AI:ns framtid?

Välkommen till Ideell Arenas seminarium i Civilsamhällesarenan där vi inspirerar, utmanar och fördjupar förståelsen kring den ideella sektorns roll i en samhällsomvälvande process! Evenemanget syntolkas. 

Medverkande:

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området digital resiliens i RISE, samt forskare vid Göteborgs Universitet och en del av SCDI – Swedish Center for Digital Innovation. Han är verksam inom områden som samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, och innovationsledning. Carl har varit särskild utredare för regeringen och utrett demokratin i en digital tid, han bistår idag Myndigheten för Psykologiskt Försvar inom forskning och utbildning, samt är ledamot i styrelsen för ehälsomyndigheten och i Mediestödsnämnden.

Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för Hälsokriser vid Karolinska Institutet och tidigare statssekreterare. I år kom hon ut med boken Mitt i Krisen: ledarskap i skarpt läge om coronakrisen samt AI och makten över besluten (red. tillsammans med Simon Vinge). Hon är också knuten till tankesmedjan European Policy Center i Bryssel.

Carl Norling har mångårig erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället, särskilt i skärningspunkten mellan teknik, kommunikation och samhällsfrågor. Som Impact Initiative Developer på AI Sweden leder han initiativet AI for Impact, som stöder civilsamhällets organisationer i att tillämpa AI och öka kunskapen och förståelsen för vad tekniken innebär för sektorn.

Almedalen: Nu eller aldrig!

Datum27 juni 2024

Tid10:00-10:40

PlatsDonners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen", Visby