Data, delaktighet och demokrati

Civilsamhället genomför undersökningar som aldrig förr, men vem är det som gör dessa uppdrag, vilka är dess strategiska syften och vad gör vi av resultaten?

Här får du konkreta tips om vilken form av undersökningar som kan användas mest effektivt och fruktbart för den egna organisationens måluppfyllelse.

Undersökningsguiden ”Data, delaktighet och demokrati” är baserad på möten och workshops med ”undersökningsgurus”, som bland annat består av förbundsordföranden, generalsekreterare, sakkunniga, utvecklingschefer, marknadschefer och strateger.

Forskare och föreläsare:
Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiöld högskola och ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi
Därtill medverkar Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO, och Josefiina Ben Azzouz, organisationsanalytiker för Friluftsfrämjandet.

Efter mötesplatsen ”Data, delaktighet och demokrati” kommer deltagarna vid intresse att bjudas in till ett strategiskt uppföljningsmöte för att diskutera eventuella gemensamma behov och möjligheter att arbeta tillsammans med några av de frågeställningar som rapporten lyfter. Det mötet genomförs den 23 oktober, med lunch klockan 12.00 och möte mellan 13.00-15.00.

Data, delaktighet och demokrati

Datum04 oktober 2023

PlatsDigitalt