Ledarskap, data och engagemang – hur hänger det ihop?

Vad är nyttan med data/digital information och varför pratar debattörer och experter om ”data som det nya guldet”? Välkommen att träffa Jeanette Nilsson från RISE, en av de nationella experterna inom AI som kan visa dig hur du som chef, ledare och beslutsfattare kan leda verksamheter strategiskt framåt och skapa relevans i en digital tid.

Jeanette Nilsson från RISE, en av de nationella experterna inom AI, berättar om hur du som chef, ledare och beslutsfattare kan leda verksamheter strategiskt framåt.

Ledarskap, data och engagemang – hur hänger det ihop?