Medborgerligt engagemang och delad data

Vad är nyttan med data/digital information och varför pratar debattörer och experter om ”data som det nya guldet”?

Medborgerligt engagemang och delad data