Omdöme och hopp

Hur övar vi uthållighet tillsammans och förmågan att hålla flera viktiga perspektiv levande också när stressen ökar?

 

Omdöme och hopp