Rekrytera jämlikt

hur arbetar vi med det?

Under “Jämlik rekrytering – hur gör vi?” utforskade vi vad jämlik och rättvis rekrytering innebär, hur rekrytering kan användas för att skapa förändring och vilka konkreta metoder och strategier som behövs för att nå dit.

Under seminariet fick vi möta Håkan Johansson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund och hans forskning kring civilsamhällets eliter och de faktorer som skapar homogenitet på toppen av stora organisationer och rörelser.

I samtalet deltog även Gustaf Åberg, senior rekryterare på Alumni med stor erfarenhet av rekrytering av bland annat styrelser och ledande befattningshavare. Medverkade gjorde även Wendy Francis. Francis är en del av Interfems utbildningsverksamhet, och håller utbildningar med fokus på bland annat kompetensbaserad rekrytering och minoritetstress. Wendy har tidigare suttit i Interfems styrelse och kommer under 2024 att sitta i Interfems valberedning. Samtalen modererades av Armina Etminan, jämlikhetsstrateg på Amnesty.

Arrangörer: RFSU och Ideell Arena.

Rekrytera jämlikt

Datum13 maj 2024