Stärk dig som ledare i en AI-integrerad värld

Senaste årens AI-utveckling har tydligt demonstrerat att vi är i begynnelsen av en intensiv och transformativ period i samhällsutvecklingen. De senaste tekniska framstegen i AI-området kommer tveklöst påverka hela samhället utifrån alla tänkbara perspektiv. Vad blir civilsamhällets roll i denna transformation? Och hur kan du som ledare i civilsamhället stärka dig för att bli en tydlig kravställare, en kunnig användare och en katalysator för AI-utvecklingen i din organisation och i sektorn i stort?

Välkommen till en utbildning (tre halvdagar) arrangerad av Ideell Arena och Sensus med fokus på att stärka dig som ledare i civilsamhället inom AI-området. I process kommer vi gemensamt att bygga en stabil grund – ett fundament – att stå på för att det ska bli enklare och tryggare att navigera i AI-området. Hur kom vi hit och var är vi på väg? Vilka möjligheter och utmaningar för tekniken med sig? Vilka perspektiv blir viktiga för just oss i civilsamhället?

Vi berör också mer konkreta frågor inom tillämpning av den teknik som idag finns tillgänglig. Är det dyrt och svårt att använda AI? Borde man skapa egna applikationer eller använda befintliga? Våra processledare: Processledare för utbildningen är Siavash Vatanijalal, digital strateg på Sensus studieförbund och Rebecca Vinthagen, verksamhetsutvecklare på Ideell Arena.

  • Siavash Vatanijalal, digital strateg på Sensus studieförbund, kommer att dela med sig av sin erfarenhet inom AI, från strategisk planering till praktisk tillämpning.
  • Rebecca Vinthagen, verksamhetsutvecklare på Ideell Arena, kommer att belysa hur AI kan användas för att driva innovation och effektivitet inom civilsamhällets organisationer.

Siavash har flerårig erfarenhet från AI-området utifrån både strategiskt arbete men också praktisk tillämpning av AI-tekniken i verksamhet. Med exempel från verkligheten delar han erfarenhet från viktiga strategiska val som berör möjligheter och utmaningar på både mikro- och makronivå. Han leder oss också igenom hur Sensus tagit sig an AI-området rent praktiskt, med exempelvis integrationer i verksamhetsutveckling och administration, framtagande av AI-riktlinjer och kunskapsdelande med andra aktörer i civilsamhället. Vad du kan förvänta dig efter våra tre halvdagar:

  • En god insikt och förståelse för vad AI och i synnerhet generativ AI, var vi står idag och var vi är på väg på både kort och lång sikt
  • En god grund vad gäller kravställan vid upphandling av AI-verktyg och implementation
  • En god förståelse för både de enorma möjligheter och närmast omöjliga utmaningar som AI-utvecklingen för med sig.
  • Erfarenhetsutbyte inom området med andra i ledande positioner från civilsamhället.

De tre halvdagarna då utbildningen genomförs är 6 september och sedan 20 september och 4 oktober. Samtliga träffar sker mellan klockan 09.00-12.00.

Stärk dig som ledare i en AI-integrerad värld

Datum06 september 2024 - 04 oktober 2024

Tid09:00-12:00

PlatsUtbildningen sker fysiskt i Stockholm, men plats meddelas senare.

Kostnad2900 kronor för partners 4500 kronor för ickepartners.