Forskning och styrning i civilsamhället

Vad kan forskningen lära oss om strategisk styrning av anställda i civilsamhället? Välkommen att ta del av en ny rapport av forskaren Ola Segnestam Larsson!

Välkommen till ett seminarium med forskaren Ola Segnestam Larsson! En ledare med personalansvar i det svenska civilsamhället skulle antagligen säga att de anställda hör till en av organisationens viktigaste resurser. Vissa ledare skulle kanske till och med se de anställda som viktigare än organisationens uppdrag, medlemmar eller rykte. Men stämmer detta med verkligheten? Tidigare forskning visar att de anställdas väl och ve oftast hanteras av en separat del av organisationen.  Eller att uppgifter som att rekrytera, organisera, utveckla och avveckla anställda till och med hamnar på de anställda själva. I detta seminarium går vi igenom vad tidigare forskning kan lära oss att strategiskt styra anställda i ideella organisationer. 

Medverkande och kommentarer: Lucas Nilsson, ordförande IOGT-NTO

Rapporten går att läsa här.

Seminariet kan ses i sin helhet i efterhand här.

Forskning och styrning i civilsamhället

Datum16 maj 2024

KostnadKostnadsfritt