Nätverk för dig som arbetar med strategisk utveckling av IT och digitalisering

Är du ansvarig för den strategiska utvecklingen av IT-utnyttjande och digitalisering? Kanske har du en titel som administrativ chef, IT-chef, IT-strateg eller kanslichef. Då har Ideell Arena ett nätverk för dig!

Mer än 50 gånger om året med ca 300 aktiva deltagare bidrar Ideell Arena och nätverken till att synliggöra och sprida kunskap, samt stödja kunskapsutvecklingen i partnerorganisationerna. Nätverket för strategisk IT och digitalisering startar upp med vårens första träff den 11 mars. kl 8.30-12.00.

Nätverket leds av Alf Westelius, professor i ekonomiska informationssystem.

Hör av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se  om du är intresserad av att gå med i nätverket eller få mer information.

Mer information finns också här.

Skrivet av Karin Forsberg.