Säkerhetsnätverket

Säkerhetsnätverket vänder sig till dig som arbetar som säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller säkerhetsansvarig, du kan vara ordförande eller förtroendevald med ansvar för frågor inom säkerhet men även kanslichef, HR-chef eller liknande för att delta i nätverket.

Nätverket och dess deltagare är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom civilsamhället.

Teman som diskuteras

Både det inhemska och det globala säkerhetsläget har skapat nya, ofta svåra och kostsamma utmaningar för den ideella sektorn att agera och bedriva verksamhet. Många har därför redan rutiner för hur de ska hantera exempelvis hotfulla situationer, men det saknas strukturerat erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området. Inom detta nätverk tar vi exempelvis upp områden såsom riskbedömning, hotbildsanalys, krisberedskap, strategisk omvärldsbevakning, samt frågor såsom hur vi bygger en säkerhetskultur inom organisationen, vi får tips om ekonomiska bidrag för säkerhetshöjande åtgärder och diskuterar hur vi gemensamt kan agera såsom civilsamhälle för att motverka den antidemokratiska utvecklingen på samhällsnivå.

Säkerhetsfrågor spänner över många fält och verksamheter och ur ett brett perspektiv är det något som alla organisationer behöver ägna sig åt på flera olika sätt. Inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Inom exempelvis vårdsektorn, idrotten och inom socialt arbete behöver riskerna för att personal och volontärer ska utsättas för säkerhetsrelaterade incidenter hanteras på ett strukturerat sätt. Insatser mot sexuella övergrepp, mobbing och trakasserier handlar till stor del om säkerhet, kopplat till värdegrunden. Resor i tjänsten föregås i regel av bedömningar och uppskattningar av det aktuella säkerhetsläget. Många organisationer inom civilsamhället verkar också med en ökad hotbild sedan högerextrema partier, grupper och individer agerar ut hat och hot mot våra företrädare och medlemmar.

Form

Merparten av innehållet i nätverket initieras av deltagarna. Som deltagardrivet nätverk har alla ett gemensamt ägarskap av sitt nätverk. Det innebär att det är styrt av det partnerskap som nätverket utgör.

Nätverket träffas under fyra halvdagar per år. Deltagare i nätverket turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagare ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året.

Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i Ideell Arena och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli; karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

Processledare

Malena Rembe leder nätverket. Du når henne på malena.rembe@mrmultitude.com

Läs mer om Malena här