Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Nätverket riktar sig till dig som har en roll där du jobbar strategiskt med verksamhetsutveckling. Du har ett uttalat ansvar för att utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket är öppet för dig som arbetar inom ideell sektor. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Fredrik Kron, som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fyra gånger per år under halvdagar.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i IDEELL ARENA och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

Intervju med Lisa Sjöblom, tidigare generalsekreterare för SVEA och Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus studieförbund.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli; karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

Processledare

Nätverket leds av Fredrik Kron, som nås på kronfredrik65@gmail.com

Mer information om Fredrik