GS-Nätverken

Ideell Arena har för närvarande fem nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen.

Nätverken och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverken är Fredrik Kron, Katarina Gustafsson, David Gustafsson och Erik Sjöstrand som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Lilla kansliet – nätverket för dig som är chef med det stora uppdraget men det lilla kansliet

Ett av Ideell Arenas GS-nätverk riktar sig särskilt till dig som är högsta tjänsteperson med ansvar för ett litet kansli. Du är till exempel GS eller kanslichef och har utmaningen att din roll innebär att arbeta både strategiskt och operativt med en bredd av olika frågor. Om du känner att du saknar stödet i att ha en ledningsgrupp där specialistkompetens samlas är detta ett sammanhang för dig. Ni kommer kunna dela erfarenheter, utmaningar och strategier kring uppdraget. Processledare för detta nätverk är Erik Sjöstrand, Ideell Arenas verksamhetschef.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverken träffas 4 ggr per år i form av två till tretimmarsmöten, morgon, lunch eller eftermiddag. Varje nätverk består av 10-12 personer som diskuterar allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar.

Kostnad

Nätverket ingår i partnerskapsavgiften och det är enbart representanter från Ideell Arenas partnerorganisationer som kan delta i nätverket.

Exempel på teman som diskuteras:

  • Strategiprocesser och ledarskap i snabba förändringar.
  • Långsiktig kompetensförsörjning/Talent management
  • Att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag.
  • Personal – och förändringsarbete.

Processledare för nätverken

Fredrik Kron, Katarina Gustafsson, David Gustafsson, och Erik Sjöstrand är processledare för GS-nätverken. Erik Sjöstrand processleder även Lilla kansliet.

Vill du gå med i ett GS-nätverk?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.