HR-chefsnätverket

HR-chefsnätverket riktar sig till HR-chefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Deltagarna kommer från såväl stora, medelstora och sett till antal anställda mindre organisationer inom civilsamhället. Den gemensamma nämnaren är kunskapen om och ansvaret för HR-frågorna i organisationen.

Nätverket och dess deltagare är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom civilsamhället.

Johan Welander, processledare, om nätverket

Form

Nätverket har som grundmodell att träffas fem gånger per år: tre halvdagar (fm eller em) samt två heldagar (10-16) i Stockholmsområdet. Finns intresse kan det bli aktuellt att anordna extra träffar alternativt seminarier för nätverkets deltagare. Mellan träffarna sker ofta erfarenhetsutbyte deltagare emellan i syfte att få input till aktuella HR-utmaningar, få tips på hur andra organisationer löst kniviga frågor eller för att få stöd i akuta HR-bitar. Många gånger används också nätverket som forum för lärande kring framgångsrika arbetssätt och som tipsare gällande hur utveckla och leda HR-arbetet på bästa sätt.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 6 600 kronor för partners i Ideell Arena och 11 800 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Exempel på teman som diskuteras

Nätverkets teman för träffarna bestäms i dialog mellan nätverkets deltagare och processledaren. Exempel på teman som tas upp kan vara:

  • HR-arbete och digitalisering
  • HR-/personalchefsrollen
  • Balans och gränser för uppdraget
  • Vilka är förutsättningarna för att lyckas med HR-arbete i ideell sektor?
  • Vad är unikt med HR-arbete i ideell sektor?
  • Arbetsplatskultur
  • Inkludering och jämställdhetsarbete
  • Processer som rekrytering, kompetensutveckling, lönerevision och ledarutveckling.

Deltagare om nätverket

Katrin Odelius, HR-chef på Finansförbundet om nätverket:

Varför är du med i HR-chefsnätverket?
”– Jag är med för att få dela kunskap och erfarenheter med andra och få inspiration.

Vad lär du dig genom att delta i nätverket?
”– Jag har inget specifikt just nu men det kommer alltid bra input i olika frågor.

Anna Norström HR-chef på Rädda Barnen om nätverket:

Varför är du med i HR-chefsnätverket?
”– Jag är med i nätverket för att det är ett bra erfarenhetsutbyte med HR-kollegor i branschen, både när vi ses och då vi hörs mellan våra fysiska träffar via mailen. Utöver erfarenhetsutbyte har vi alltid aktuella och relevanta teman som vi fördjupar oss inom när vi ses – ett bra sätt till kompetensutveckling. Det är också värdefullt att omvärldsbevaka vilka frågor som är aktuella för andra organisationer inom ideell sektor.”

Vad lär du dig genom att delta i nätverket?
”– Jag lär mig alltid något nytt – utifrån aktuella teman som vi tillsammans bestämmer i början av året. Vi är också generösa och hjälper varandra när vi ställer en fråga i vår gemensamma mailgrupp. Det är också intressant att få besöka andra ideella organisationer och byta erfarenheter och perspektiv.”

 

Processledare

Johan Welander har arbetat som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och är författare till böckerna Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer.

Har ett livligt intresse för ledarskap, medarbetarskap och HR-arbete inom ideell sektor. Trivs med att skapa förutsättningar för användande av människors reella kompetens så att 1+1 blir 3 istället för 2. Tänker mycket på, och försöker hitta lösningar för, hur organisation och människor bör fungera ihop. Är personalvetare, tidigare vice ordförande för Idea- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och vill vara en drivande kraft i utvecklingen av HR-arbete inom ideell sektor. Var ansvarig för HR-arbetet på Sensus studieförbund under ett flertal år, när organisationen ville gå från bra till riktigt bra på HR-frågor. Har testat stand up comedy och haft världens kortaste DJ-karriär.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Johan Welander leder nätverket.
Honom når du på johan@thinkandact.se.