Juristnätverket

Juristuppdraget i ideell sektor har stora likheter mellan organisationerna, men rollen kan många gånger vara ensam på den enskilda arbetsplatsen. Att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap är en central del i nätverket. Det gemensamma mötet för ledare inom ideell sektor skapar förutsättningar att lyfta strategiska frågor om hur omvärlden förändras och vilka handlingsalternativ som finns.

Nätverket vänder sig till dig som är förbundsjurist eller dig som jobbar med juridiska frågor på organisatorisk nivå. Vi tror att du också kan ha rollen som biträdande generalsekreterare, organisationssekreterare eller liknande. Olika rollar har olika uppgifter i olika organisationer.

Nätverket diskuterar bland annat stadgefrågor, uteslutning av medlemmar, GDPR, EUs upphovsrättsdirektiv, moms på interna tjänster och demokratiska processer. Det som förenar frågorna är det organisatoriska perspektivet.

Som deltagare i nätverket är du med och styr vilka som är de viktiga och strategiska frågorna. Tillsammans utbyter ni erfarenheter och bjuder in föredragare som stimulerar till kunskap och eftertanke kring dessa frågor.

Form

Vi träffas fyra gånger per år, normalt sett i Stockholmstrakten. Vi turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagarna ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året.

Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i en akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller information om t ex nya lagar och regler.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i Ideell Arena och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader.

Processledare

Anna arbetar som organisations- och ledarutvecklare i sin egna låda Bapelsinen och gör uppdrag och gig som facilitator och process- eller projektledare. Anna är nyfiken och gör då och då Ideell Arenas podcast, Kunskapens Triumf. Hon tycker att det är särskilt kul att jobba med frågor om lärande, förändring och digitalisering!

Anna har bred och lång erfarenhet av många olika civilsamhällesorganisationer både som förtroendevald och tjänsteperson. Hon drivs av att se resultat, förstå meningen med varför något händer och vill bidra till helhetsperspektiv och helhet. Hennes dröm är att starta skola!

 

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverket leds av Anna Magnusson, som du når på anna.magnusson@bapelsinen.se.