Nätverket för kommunikationschefer

Nätverket riktar sig till kommunikationschefer i större organisationer med eget personal- och budgetansvar. Nätverket för kommunikationschefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Katarina Gustafsson som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fyra gånger per år, ca 2-3 timmar per gång. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte via mail för att få stöd i akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller informationsutbyte om t ex samarbetspartners och leverantörer.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i Ideell Arena och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Processledare

Katarina är generalsekreterare på Neuroförbundet och arbetade tidigare på Ideell Arena. Hon har bred och mångårig erfarenhet av strategiskt ledarskap, organisationsutveckling, och processledning av ideella organisationer. Hon har varit engagerad både som förtroendevald och tjänsteperson och är kunnig inom såväl den teoretiska forskningen som praktisk verksamhetsutveckling av den ideella sektorn.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverket leds av Katarina Gustafsson, som nås via katarina.gustafsson@neuro.se eller 070-461 94 53.