Nätverket för strategisk ekonomistyrning

Ideell Arenas nätverk för strategisk ekonomistyrning riktar sig till dig som påverkar den strategiska utvecklingen i din organisation. Du kan vara ekonomichef, controller, administrativ chef, högste chef i org. utan ekonomichef.

Nätverket diskuterar och problematiserar de strategiska utmaningarna kring ekonomi och redovisning. Frågor som är aktuella är; Hur kan ideella organisationer jobba med kompetensförsörjning och utveckling för tjänster inom ekonomi, digitalisering och AI, resursskapande, hur få till nyckeltal som fungerar styrande och hur kan vi förhålla oss till regler i en organisations kreativa process.

Som deltagare i nätverket är du med och styr vilka som är de viktiga och strategiska frågorna. Tillsammans utbyter ni erfarenheter och bjuder in föredragare som stimulerar till kunskap och eftertanke kring dessa frågor.

Form

Vi träffas fyra gånger per år, normalt sett i Stockholmstrakten. Vi turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagarna ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året.

Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i en akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller information om t ex nya lagar och regler.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i Ideell Arena och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader.

 

Processledare

Erik Albenius arbetar som auktoriserad revisor och rådgivare på PwC med inriktning på den ideella sektorn. Genom sitt arbete är han specialiserad på de regler som finns inom områden som redovisning, associationsrätt, skatt och verksamhetsstyrning inom ideell sektor. Erik arbetar företrädesvis med större medlemsorganisationer, som ofta har en så kallad blandad verksamhet och en struktur som innehåller olika associationsformer.

Utöver det direkta arbetet med sina kunder, är Erik engagerad i ett flertal aktiviteter för att stödja och utveckla den ideella sektorn. Bland dessa kan nämnas att Erik är ledamot i Giva Sveriges Redovisningsråd. Inom PwC är han ansvarig för de interna årliga aktualitetsutbildningarna för medarbetare som är specialiserade mot ideell sektor.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverkets processledare är Erik Albenius. Honom når du på erik.albenius@pwc.com.