Nätverket för strategisk IT och digitalisering

Ideell Arenas nätverk för strategisk IT och digitalisering riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska arbetet med IT-utnyttjande och digitalisering i en ideell organisation.

Du kan ha en titel såsom administrativ chef, IT-chef, IT-strateg, kanslichef, CIO, CDO eller liknande men det som förenar er att ni har mandat att påverka organisationens strategiska inriktning vad gäller arbetet med IT och digitalisering. Det kan också vara så att du har ett strategiskt ansvar på verksamhetsnivå där frågor med fokus på IT vuxit.

Digitalisering handlar om att få sammantvinningen av verksamhetsrutiner, styrning och modern IT att fungera väl. Hur kan ideella organisationer jobba med de möjligheter och utmaningar som digital kompetens, cybersäkerhet, systemintegrationer, molntjänster, AI och big data ger. Som deltagare i nätverket är du med och styr vilka som är de viktiga och strategiska frågor civilsamhällets ledare behöver ta ställning till i en pågående digital transformering. Tillsammans utbyter ni erfarenheter och bjuder in föredragare som stimulerar till kunskap och eftertanke kring dessa frågor.

Processledare för nätverket är Alf Westelius.

Form

Vi träffas under fem tillfällen per år, fyra halvdagar samt en heldag, normalt sett i Stockholmstrakten. Vi turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagarna ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året.

Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 6 000 kronor för partners i Ideell Arena och 10 400 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader.

Deltagare om nätverket

”Jag gick med i nätverket för ett drygt decennium sedan. Då fick jag massor av erbjudanden att gå in i olika typer av IT-projekt. Höll på att gå i några riktiga fällor… Träffade då Calle Crafoord på Friluftsfrämjandet som bjöd in mig till nätverket.
Idag handlar det fortfarande om att få höra andras erfarenheter av olika idéer/förslag/problem som dyker upp i vardagen för en IT-ansvarig. Är ensam i min roll i organisationen och att kunna bolla saker med andra i samma/liknande situation är jättebra. Att sedan få en inblick i lite trender mm är en bonus som också uppskattas.”

Patrik LindqvistSvenska Båtunionens kansli

Processledare för nätverket

Har lett nätverket för IT-ansvariga sedan millennieskiftet. Är professor i ekonomiska informationssystem (verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, strategi och utnyttjande av ITs möjligheter). Har som komplement till den akademiska sidan även alltid verkat som konsult. Har dessutom varit aktiv i olika ideella organisationer hela livet. Tror på nätverksidén och ser Ideell arenas nätverk som bra forum för erfarenhetsutbyte mellan ideella organisationer och för impulser från andra typer av verksamheter till ideella. I andra riktningen ger diskussionerna i vårt nätverk och forskning i samverkan med organisationer inom ideell arena idéer och kunskaper att sprida till privata och offentliga organisationer. Och naturligtvis till studenter.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverket leds av Alf Westelius, professor vid Linköpings universitet, som du når på alf.westelius@telia.com.