Nätverket för strategisk kommunikation

Ideell Arenas nätverk för strategisk kommunikation riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska kommunikationsarbetet i en ideell organisation.

Du kan ha titel som kommunikationsansvarig, kommunikatör, PR-ansvarig eller liknande men det som förenar er att ni har mandat att påverka organisationens strategiska kommunikationsinriktning. (Notera att det finns ett särskilt nätverk för kommunikationschefer om du har arbetsledaransvar.)

Vi riktar oss till dig som också har påverkan på organisationens utveckling i stort.

Nätverket är deltagarstyrt och fokuserar på civilsamhällets största utmaningar när det gäller kommunikation. Samtalen på träffarna bygger på aktuell forskning eller erfarenheter från deltagarna själva eller externa gäster. Samtalen syftar till att utveckla deltagarna i deras ledande roller samt att utvecklas deras respektive organisationer.

Form

Nätverket träffas under fyra halvdagar per år. Deltagare i nätverket turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagare ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året.

Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Mellan träffarna sker erfarenhetsutbyte via nätverkets Facebookgrupp.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kronor för partners i Ideell Arena och 7 200 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader.

Processledare för nätverket

Ekim Caglar har under lång tid arbetat som kommunikatör på Överenskommelsen inom det sociala området och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). Han är numera vikarierande kommunikatör på Ideell Arena och har en bred erfarenhet av operativt och strategiskt arbete kring civilsamhällesfrågor.

 

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverket leds av Ekim Caglar, som du når via ekim.caglar@ideellarena.se.